گالیله-برشت

آندره آ:بدبخت‌ ملتی‌ که‌ قهرمان‌ ندارد؛

گالیله :بدبخت‌  ملتی‌ که‌ به‌ قهرمان‌ نیاز دارد

 

آنکه حقیقت را نمی داند

صرفا نادان است

ولی

آنکه حقیقت را می داند و انکار می کند

تبهکار است


    برشت‌ به‌ سال‌ 1938 نمایشنامه‌ معروف‌ خود «زندگی‌ گالیله‌» را نوشت‌. انگیزه‌ ظاهری‌ او در این‌ کار خبر شکافتن‌ اتم‌ به‌ وسیله‌ فیزیکدانان‌ آلمانی‌ بود، اما او می‌خواست‌ در این‌ قطعه‌ به‌ دو پرسش‌ مهم‌ سده‌ بیستم‌ پاسخ‌ گوید، نخست‌ اینکه‌ آیا برای‌ پیشرفت‌ علم‌ می‌توان‌ همه‌ اصول‌ انسانی‌ را زیر پا گذاشت‌، دوم‌ اینکه‌ در اجتماعی‌ که‌ تحت‌ سلطه‌ حکومتی‌ غیرانسانی‌ است‌، چگونه‌ می‌توان‌ حقیقت‌ را بیان‌ کرد. محتوای‌ نمایشنامه‌ به‌ اختصار چنین‌ است‌: گالیله‌، فیزیکدان‌ بزرگ‌ ایتالیایی‌ و بنیانگذار روش‌ تجربی‌ در علوم‌ جدید، برآن‌ می‌شود که‌ فرضیه‌ کپرنیک‌ را درباره‌ گردش‌ زمین‌ بیازماید. گالیله‌ در جست‌وجوی‌ حقیقت‌ است‌. او می‌خواهد حصار عظیم‌ سنت‌های‌ کهن‌ و اعتقادات‌ خام‌ را فرو ریزد و به‌ راز جهان‌ پی‌ برد. گالیله‌ به‌ تجربه‌ در می‌یابد که‌ زمین‌ بی‌حرکت‌ نیست‌ و ستارگان‌ مثل‌ کشتی‌ها در سفرند.
    او ابتدا با بی‌پروایی‌ پرده‌ از کشف‌ خویش‌ بر می‌دارد و با بی‌باکی‌ از حقیقتی‌ که‌ به‌ آن‌ دست‌ یافته‌ است‌، سخن‌ می‌گوید، اما کلیسا که‌ پایبند سنت‌های‌ کهن‌ است‌ و نمی‌تواند ادعای‌ گالیله‌ را بپذیرد. از این‌ رو با او به‌ نبرد برمی‌خیزد. در چنین‌ وضعی‌ گالیله‌ چه‌ می‌تواند بکند. در برابر کلیسا بایستد و از فرضیه‌ خویش‌ دفاع‌ کند، یا حقیقت‌ را کتمان‌ کند و از مهلکه‌ جان‌ سالم‌ به‌ در برد? پیش‌ از آنکه‌ به‌ این‌ سوال‌ پاسخ‌ دهیم‌، باید شخصیت‌ گالیله‌ را بررسی‌ کنیم‌أ گالیله‌ در جامعه‌یی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ اگر چه‌ برگزیدگان‌ آن‌ پیوسته‌ از «آزادی‌ اندیشه‌» و «آزادی‌ تحقیق‌» سخن‌ می‌گویند، ولی‌ در اصل‌ اعتقاد دارند که‌ علم‌ باید در خدمت‌ تجارت‌ باشد. به‌ عبارت‌ دیگر، دانشی‌ را که‌ از آن‌ به‌ سوداگران‌ سودی‌ نرسد، نمی‌توان‌ پذیرفت‌. در چنین‌ جامعه‌یی‌ متفکران‌ تا زمانی‌ قابل‌ ستایشند که‌ بتوانند از نظر منافع‌ مادی‌ مفید باشند. گالیله‌ تشنه‌ حقیقت‌ است‌، اما برای‌ رسیدن‌ به‌ حقیقت‌، برای‌ کشف‌ اسرار جهان‌ باید از آزادی‌ تحقیق‌ و آزادی‌ بیان‌ برخوردار بود، باید وقت‌ و فراغت‌ خاطر داشت‌.
    گالیله‌ از زمانی‌ می‌تواند به‌ بررسی‌های‌ علمی‌ بپردازد که‌ زندگی‌ مادی‌اش‌ تامین‌ باشد. پس‌ اگر دوربینی‌ را که‌ تازه‌ در هلند ساخته‌اند تکمیل‌ و به‌ نام‌ ؤمره‌ تحقیق‌ خویش‌ به‌ سنای‌ جمهوری‌ عرضه‌ می‌کند، برای‌ کسب‌ افتخار نیست‌، بلکه‌ برای‌ ماهی‌ پانصد سکه‌ است‌، اما گالیله‌ نه‌ در اندیشه‌ این‌ افتخار زودگذر است‌ و نه‌ در بیم‌ رسوایی‌ آینده‌. او سنت‌های‌ اخلاقی‌ را به‌ هیچ‌ می‌گیرد تا فرصت‌ تحقیق‌ داشته‌ باشد. به‌ اعتقاد او دانش‌ جدید به‌ اخلاق‌ و منش‌ جدید نیاز دارد. گالیله‌ شخصیتی‌ شگرف‌ داردأ اگرچه‌ تمام‌ وقت‌ خود را برای‌ کشف‌ سرزمین‌های‌ ناشناخته‌ علم‌ صرف‌ می‌کند، اما به‌ شکل‌ حیرت‌ انگیزی‌ نیز پایبند وسوسه‌های‌ نفسانی‌ و لذات‌ دنیوی‌ است‌. گالیله‌ موجودی‌ است‌ خوشگذران‌ که‌ از غذایی‌ مطبوع‌ و شرابی‌ گوارا و اندیشه‌یی‌ نو به‌ یک‌ اندازه‌ لذت‌ می‌برد. هم‌ اوست‌ که‌ می‌گوید «وقتی‌ که‌ غذای‌ چرب‌ و نرم‌ می‌خورم‌، تازه‌ فکرهای‌ خوب‌ به‌ سراغم‌ می‌آیند!» گالیله‌ نمونه‌ بارزی‌ است‌ از یک‌ شخصیت‌ واقعی‌ و زنده‌. او قهرمانی‌ دروغین‌ نیست‌، مردی‌ است‌ که‌ از یک‌ سو پایبند معنویت‌ است‌ و از سوی‌ دیگر گرفتار «این‌ شکم‌ بی‌هنر پیچ‌ پیچ‌». گالیله‌ آمیزه‌یی‌ است‌ از تضادها، شکاک‌ است‌ و زود باور، حیله‌گر است‌ و ساده‌ دل‌، روشن‌ بین‌ است‌ و نابینا.
    او دارای‌ شخصیتی‌ دوگانه‌ است‌، از یک‌ سو دم‌ از حقیقت‌ می‌زند و از سوی‌ دیگر آدم‌ محتاطی‌ است‌ که‌ به‌ هنگام‌ عمل‌ می‌هراسد و حقیقتی‌ را که‌ به‌ آن‌ دست‌ یافته‌ است‌، انکار می‌کند. از نمایشنامه‌ گالیله‌ سه‌ طرح‌ در دست‌ است‌. نخستین‌ طرح‌ را برشت‌ در 23 نوامبر 1938 به‌ پایان‌ می‌رساند. در اینجا پیش‌ از هرچیز این‌ پرسش‌ مطرح‌ می‌شود که‌ مسوولیت‌ طبقه‌ روشنفکر در روزگاری‌ که‌ ستم‌ حکم‌ می‌راند چیست‌? به‌ اعتقاد برشت‌ پاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ آسان‌ است‌. حقیقت‌ را اشاعه‌ دادن‌، اما در دورانی‌ که‌ ترس‌ برهمه‌ جا مستولی‌ است‌، از چه‌ راهی‌ می‌توان‌ حقیقت‌ را اشاعه‌ داد? برشت‌ جواب‌ می‌دهد: از هر راهی‌ که‌ میسر باشد، حتی‌ از طریقی‌ غیرقانونی‌.
    در سومین‌ و آخرین‌ طرح‌ نمایشنامه‌، موضوع‌ در درجه‌ نخست‌ بر محور انکار گالیله‌ دور می‌زند. برشت‌ می‌خواهد نشان‌ دهد که‌ عمل‌ دانشمند بزرگ‌ ایتالیایی‌ کاری‌ ریاکارانه‌ نیست‌، بلکه‌ بیش‌ از همه‌ زاییده‌ هراسی‌ است‌ که‌ او از مرگ‌ دارد.
    برشت‌ برای‌ نخستین‌ بار در این‌ نمایشنامه‌ از عصر جدید سخن‌ می‌گوید، عصری‌ که‌ به‌ گمان‌ وی‌ دوران‌ شکوفایی‌ دانش‌ و پیشرفت‌ فکری‌ بشر است‌. هنگامی‌ که‌ در ششم‌ اوت‌ 1945 هواپیماهای‌ امریکایی‌ هیروشیما را بمباران‌ کردند و سبب‌ از بین‌ رفتن‌ هزاران‌ هزار نفر مردم‌ بی‌گناه‌ شدند، برشت‌ نوشت‌ «عصر اتم‌ چهره‌ خود را برای‌ اولین‌ بار در هیروشیما نشان‌ داد، آن‌ هم‌ درست‌ وسط‌ کار نمایش‌ ما. ضمناص افکار مردم‌ فوراص متوجه‌ کسی‌ شد که‌ پایه‌گذار فیزیک‌ جدید به‌ شمار می‌آید. تاؤیر وحشتناک‌ بمب‌ اتم‌ اختلاف‌ گالیله‌ را با هیات‌ حاکمه‌ زمانش‌ خیلی‌ ملموس‌تر به‌ ما نشان‌ داد.»
    در آخرین‌ طرح‌ نمایشنامه‌، کوشش‌ برشت‌ براین‌ است‌ که‌ شخصیت‌ گالیله‌ را به‌ گونه‌یی‌ ارایه‌ کند که‌ تماشاگر در او به‌ دیده‌ انسان‌ قهرمان‌ ننگرد و او را با تمام‌ ویژگی‌های‌ خوب‌ و بدش‌ بپذیرد. به‌ تعبیر دیگر، نمایشنامه‌ نویس‌ آلمانی‌ در اینجا هم‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از قهرمان‌ پرستی‌ بیزار است‌ و آن‌ را دلیل‌ عدم‌ رشد فکری‌ می‌داند. هنگامی‌ که‌ آندره‌ آ، شاگرد گالیله‌، بی‌تاب‌ و خشمگین‌ فریاد می‌زند، «بدبخت‌ ملتی‌ که‌ قهرمان‌ ندارد»، استاد به‌ آرامی‌ گفته‌ وی‌ را تصحیح‌ می‌کند، «بدبخت‌ ملتی‌ که‌ به‌ قهرمان‌ نیاز دارد.» گالیله‌ برشت‌ تصویر خود اوست‌، تصویر مردی‌ است‌ که‌ یک‌ عمر از تغییر نظام‌ کهنه‌ سخن‌ گفت‌، اما هنگامی‌ که‌ در روز هفدهم‌ ژوئن‌ 1953 کارگران‌ آلمانی‌ در برلین‌ قیام‌ کردند، از همکاری‌ با آنان‌ سر باز زد.
    

/ 5 نظر / 42 بازدید
علیرضا ایرادیان

بسم الله الرحمن الرحيم سلام،اميدوارم هميشه همراه خدا و معصومين باشيد و از ياد نبريدشون.حيفم اومد نگم که دوست دارم وبلاگ شما را لينک کنم اگر من را لينک کرديد به من اطلاع دهيد تا وبلاگ بسيار زيبايتان را لينک کنم. ياعلي[گل]www.mashrouteh.persianblog.ir

پایگاه خبری سبد نیوز (www.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.com)

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی پایگاه خبری سبد نیوز پس از ماه ها تحقیقات آکادمیک و میدانی به این نتیجه رسید که تنها در سه حوزه فرهنگ و هنر ، اقتصاد و فن آوری اطلاعات اخبار و رویدادهای گوناگون را از ده ها خبرگزاری ، روزنامه ها، سایت ، شبکه های ماهواره ای و... جمع آوری کند و در بخش ها و زیر مجموعه های تخصصی در اختیار علاقمندان بگذارد. چناچه شما نیز همچون هزاران کاربر دیگر دغدغه هایی از جنس هنری ، اقتصادی و یا آی تی دارید با ما همراه شوید و در صورت تمایل می توانید آخرین اخبار این پایگاه را در سایت و یا وبلاگ خود داشته باشید، کد اخبار سبد نیوز را از آدرس زیر در وبلاگ خود کپی کنید: http://w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.c‌o‌m/links.php با تشکر پایگاه خبری سبد نیوز w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.‌c‌o‌m i‌n‌f‌o‌@‌s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s‌.‌c‌o‌m

سحر

[گل][گل] [گل]

جمال ناصر

مههههههههههههههههههههههههههههدي جان آغوشم از عشق هرگز خالي نبوده تا هميشه ببوسمت پس از مدتها تنها با دو شعر كوتاه برگشته ام

موسی

نفهمیدم چجوری سر از اینجا در اوردم اما جالب بود...خیلی جالب بود...