اسفند

یادش بخیر

اسفندهایی که برایت دود کردم

تا بیایی

و تو هربار نمی آمدی 

بی آنکه بگویی ام چرا

و من در روزهای سرگردانی

سیگار کنتم را دود میکردم

یادش بخیر

جمعه بود

نهم اسفند

سالش به درد کسی نمی خورد

اما من

دیگر جمعه ای را به یاد ندارم

آنگونه!

/ 0 نظر / 63 بازدید